Dar N.V.

Dar N.V. is dienstverlener rondom afvalinzameling in het Rijk van Nijmegen. De ondernemingsraad vroeg aan OR-Coach.nl te helpen zijn gezag te verstevigen. Een conferentie van MT en OR, o.l.v. OR-Coach.nl heeft de basis gelegd voor een beter begrip voor elkaar en samenwerking tussen management en OR.