Onze aanpak

De ondernemingsraad bestaat bij de gratie van de wet en heeft in de ruime halve eeuw dat hij bestaat zijn nut bewezen. Maar resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, zoals u weet. In deze tijd, gekenmerkt door verandering moet ook de OR opnieuw zijn gezag verwerven.

Een OR met gezag heeft de toekomst

Wij denken dat de ondernemingsraad nog steeds een belangrijke rol moet en kan spelen in uw organisatie. De OR is een belangrijke steunpilaar bij het op koers houden van de onderneming. Een OR die oog heeft voor continuïteit en werkplezier, voor integriteit van het management en voor vertrouwen onder de collega’s heeft de toekomst. De OR is het wakend oog in de onderneming, kaart problemen aan, poogt bij te sturen waar nodig en werkt mee aan oplossingen. Niets meer – maar ook niets minder.

Om dat te realiseren is een groep mensen nodig die met voldoende gezag deze taak aankan. Mensen die zich thuis voelen op de werkvloer, maar ook in de directiekamer. Die nieuwsgierig zijn, koersvast en niet over zich laten lopen. Zo zien wij de ondernemingsraad het liefst en wij denken dat elk OR-lid zich zo kan ontwikkelen. U hoeft geen strategische hoogvliegers te worden, niet over te lopen van initiatieven. U kunt gerust achteroverleunen als alles goed gaat. Maar u moet er wel staan als de organisatie daar om vraagt. OR-coach.nl helpt u deze positie te verwerven.

Kenmerkend voor onze aanpak

  1. We houden een uitgebreide intake, waarbij we luisteren naar uw uitdagingen. En waarbij we ook kennis maken met uw organisatie en uw bestuurder. Want medezeggenschap doe je niet alleen!
  2. We houden u een spiegel voor: hoeveel gezag heeft u eigenlijk als OR? We doen aanbevelingen hoe u uw mogelijkheden om invloed te verwerven kunt vergroten. Medezeggenschap draait immers om uw gezag!
  3. We spreken een aantal doelen af, die u wilt bereiken met onze hulp. Op basis van die doelen maken we een plan van aanpak: bent u gebaat bij een opleiding, hebt u meer aan een advies, of gaat het om een goede coach die u helpt uw doelen te realiseren? Meestal is het een combinatie van al deze zaken. Want medezeggenschap vraagt een breed scala van kennis en vaardigheden!
  4. Vervolgens gaan we samen aan de slag. Voortdurend staat de vraag centraal: wat doet u zelf en waar kunnen we bijspringen. Soms helpen we met het schrijven van een advies, het opstellen van een nieuwsbrief, of het maken van een enquête. We experimenteren graag samen met u bij het toepassen van nieuwe technologieën. Want medezeggenschap kan niet zonder vernieuwing!
  5. Als coaches zijn wij ook inhoudelijk goed onderlegd. Maar soms moeten we de diepte in. Daarbij maken we – indien nodig – ook gebruik van ons netwerk, van juristen, arbo- of financieel deskundigen en HR-specialisten. Want het ontwikkelen van medezeggenschap doen wij niet alleen!

Kortom

OR-Coach.nl is geen klassiek adviesbureau. Ook hebben wij geen standaardopleidingen op de plank liggen. Onze ambitie is om ondernemingsraden te helpen medezeggenschap zodanig te ontwikkelen in uw organisatie, dat het ook echt werkt! Dat u dus merkt dat u echte invloed heeft, dat besluiten beter begrepen worden en dat het management echte zorg ontwikkelt voor een prettige werkplek.

Die ambitie willen we waarmaken door niet onze diensten, maar uw situatie als uitgangspunt te nemen. We adviseren, coachen, leiden op – allemaal in samenhang met uw behoeften. En we doen meer: we helpen u met het opzetten van uw communicatie, we doen suggesties voor uw adviezen en we denken samen met u na over de inzet van digitale middelen om het OR-werk te verlichten. Of te verluchtigen: waarom bijvoorbeeld schriftelijk communiceren, als het ook met foto en film kan?

Op de hoogte blijven?

Elke drie maanden de nieuwste inzichten en tips voor u als OR, bestuurder en HR. Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.