Onze aanpak

De OR is een belangrijke steunpilaar bij het op koers houden van de onderneming. Van hem wordt verwacht dat hij mede richting geeft en tijdig signaleert als het mis dreigt te lopen. Een OR die oog heeft voor continuïteit en werkplezier, voor integriteit van het management en voor vertrouwen onder de collega’s heeft de toekomst. De OR is het wakend oog in de onderneming, kaart problemen aan, stuurt waar nodig bij  en werkt mee aan oplossingen. Niets meer – maar ook niets minder.

 

Een OR heeft gezag als…

  • Er naar hem geluisterd wordt
  • Mensen (uit alle geledingen van de organisatie) graag horen ‘hoe de OR erover denkt’
  • Er met respect gesproken wordt over de leden van de OR
  • In beleidsstukken, verklaringen, regelingen gerefereerd wordt aan de rol die de OR heeft gespeeld bij de totstandkoming van deze zaken
  • Grenzen en normen die de OR belangrijk vindt, ook door anderen worden gewaardeerd en gerespecteerd

Vier kernkwaliteiten

Als OR-Coach.nl onderscheiden we hiertoe vier kernkwaliteiten die een OR-lid moet hebben.

Nieuwsgierigheid

Een OR-lid wil graag alles te weten komen over zijn onderneming. Doorvragen, nieuwe dingen willen ontdekken en geen genoegen nemen met wat je al weet, maar juist zoeken naar wat je niet weet!

Empathie

Een OR-lid wil zich graag kunnen verplaatsen in de opvattingen, meningen en standpunten van zowel bestuurder als achterban.

Authenticiteit

Als OR-lid wilt u uw eigen oordelen kunnen vormen en niet met alle winden meewaaien. U wilt wat te vertellen hebben, mensen wat te overdenken geven.

Lef

Hierbij gaat het niet zozeer om durven met de vuist op tafel te slaan, maar om de overtuiging dat u iets te vertellen hebt en u op het juiste moment tegen de juiste persoon het juiste argument weet over te brengen.

Wat is het resultaat van onze aanpak?

Om dat te realiseren is een groep mensen nodig die met voldoende gezag deze taak aankan. Mensen die zich thuis voelen op de werkvloer, maar ook in de directiekamer. Die nieuwsgierig zijn, die koersvast zijn en niet over zich laten lopen. Zo zien wij de ondernemingsraad het liefst en wij denken dat elk OR-lid zich zo kan ontwikkelen. U hoeft dus geen strategische hoogvliegers te worden, niet over te lopen van initiatieven. Als alles goed gaat, kunt u gerust een stapje terug doen.

Maar u moet er wel staan als de organisatie daar om vraagt. OR-coach.nl helpt u deze positie te verwerven.

Hoe gaan we hier samen met u mee aan de slag?

Kenmerkend voor onze aanpak zijn de volgende stappen:

  1. We houden een uitgebreide intake, waarbij we luisteren naar uw uitdagingen. Daarbij maken we ook kennis met uw organisatie en uw bestuurder. “Want medezeggenschap doe je niet alleen!”
  2. We houden u een spiegel voor: hoeveel gezag heeft u eigenlijk als OR? We doen aanbevelingen hoe u uw mogelijkheden om invloed te verwerven kunt vergroten. Medezeggenschap draait immers om uw gezag!
  3. We spreken een aantal doelen af, die u wilt bereiken met onze hulp. Op basis van die doelen maken we een plan van aanpak: bent u gebaat bij een opleiding, hebt u meer aan een advies, of gaat het om een goede coach die u helpt uw doelen te realiseren? Meestal is het een combinatie van al deze zaken. Want medezeggenschap vraagt een breed scala van kennis en vaardigheden!
  4. Als coaches zijn wij ook inhoudelijk goed onderlegd. Maar soms moeten we de diepte in. Daarbij maken we – indien nodig – ook gebruik van ons netwerk, van juristen, arbo- of financieel deskundigen en HR-specialisten. Want het ontwikkelen van medezeggenschap doen wij niet alleen!

Kortom

Onze ambitie is om ondernemingsraden te helpen medezeggenschap zodanig te ontwikkelen in uw organisatie, dat het ook echt werkt! Dat u dus merkt dat u echte invloed heeft, dat besluiten beter begrepen worden en dat het management echt aandacht heeft voor een prettige werkplek.

Die ambitie willen we waarmaken door uw situatie als uitgangspunt te nemen en onze diensten daarop af te stemmen. We adviseren, coachen, leiden op – allemaal in samenhang met uw behoeften. En we doen meer: we helpen u met het opzetten van uw communicatie, we doen suggesties voor uw adviezen en we denken samen met u na over de inzet van digitale middelen om het OR-werk te verlichten. Of te verluchtigen: waarom bijvoorbeeld schriftelijk communiceren, als het ook met foto en film kan?

Op de hoogte blijven?

Elke drie maanden de nieuwste inzichten en tips voor u als OR, bestuurder en HR. Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.