Aan de slag met het OR-team

Na de verkiezingen moeten de gekozen ondernemingsraadleden een team worden. Wat is het geheim van een goed team? Het is de manier waarop er wordt samengewerkt. Gek genoeg besteden veel ondernemingsraden hier weinig aandacht aan. Ze gaan meteen van start en laten zich vaak leiden door de agenda van de overlegvergadering. Als de ondernemingsraad een goed team heeft dan heb je meer kans op succes.

Met een goed OR-team meer kans op succes…

Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat team building effectief kan worden ingezet voor verschillende doeleinden. Teambuilding interventies kunnen worden toegepast om:

  • Te bouwen aan het OR-team
  • Teams te stimuleren in het stellen van haalbare, concrete doelen
  • Teamprestaties te verbeteren
  • Kritisch denkvermogen van teams te bevorderen
  • Rollen en taken van teamleden te verhelderen
  • Te werken aan het onderling vertrouwen en verbeteren van de communicatie
  • Conflicten binnen het team te verminderen

De meest effectieve vormen van bewezen team buildinginterventies omvatten onderdelen omvatten waarbij de teamleden zich bewust zijn geworden van de specifieke, voor dat team beoogde doelstellingen en waarbij zij inzicht hebben verworven in de rollen en verantwoordelijkheden van alle teamleden. Deze interventies dragen ook bij het versterken van de onderlinge relaties en het probleemoplossend vermogen van het team.

Teameffectiviteits model

Er zijn verschillende modellen om de teambuilding en het effect van een team te bekijken. Wij maken onder andere gebruik van het Teameffectiviteits model. Dit model van Wiebe Kamminga en Jan Schouten is een eenvoudig en nuttig model om verbeterpunten voor teams aan te dragen. Met dit model kan de effectiviteit van het OR-team in kaart worden gebracht. Je kijkt samen hoe het OR-team optimaal kan functioneren.

DISC model

Bij de ontwikkeling van het OR-team maken wij ook gebruik van het DISC model, ontwikkeld door Dr. William Moulton Marston. De Persoonlijke Stijl (DISC) analyse geeft u inzicht in uzelf en in het OR-team. Met het DISC model krijgt u onder andere inzicht in uw natuurlijke manier van doen, uw stijl van communiceren, uw onbewuste drijfveren en hoe u ‘onder druk’ met bepaalde situaties omgaat. Bij de volgende vragen is het DISC model zeker behulpzaam:

  • Waar de kracht ligt van de OR?
  • Hoe kunnen de OR-leden elkaars kwaliteiten inzetten?
  • Hoe kunnen de OR-leden elkaar aanvullen om beter als team te functioneren?

Onze werkwijze

OR Coach.nl werkt met zeer ervaren teamtrainers, die vanuit de praktijk werken en handelen. Tijdens een voorgesprek worden de vragen of doelen die de OR op teamvlak heeft in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt een voorstel voor een één- of meerdaagse training opgesteld. Indien gewenst maakt coaching op de werkplek ook onderdeel uit van de begeleiding. Uiterlijk twee maanden na afloop van de begeleiding vindt er een evaluatie plaats met de trainer en de ondernemingsraad.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.