Arbo en veiligheid

Arbo en veiligheid vormt een belangrijk werkterrein voor de ondernemingsraad. Het is zaak om als OR goed inzicht te krijgen in hoe in uw organisatie invulling wordt gegeven aan deze onderwerpen. OR-coach.nl heeft voor dit onderwerp een interessant inwerktraject voor u ontwikkeld.

Veiligheid, gezondheid en een goede balans tussen werk en privé

Een van de belangrijkste taken voor de ondernemingsraad betreft de zorg voor het persoonlijk welzijn van de collega’s. Niet alleen de WOR, maar ook de ARBO-wet geeft de OR hiervoor bevoegdheden. Een veilige werkomgeving, maar ook een omgeving die de gezondheid niet schaadt. En regelingen die ervoor zorgen dat u en uw collega’s ook buiten het werk hun bijdragen kunnen leveren aan gezin, kennissenkring en maatschappij. Maar ook hier geldt: de juiste kennis en inzichten maken uw bijdrage waardevol. Daarom helpen wij u antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Hoe maak ik een goede Risico-inventarisatie?
  • Hoe kom ik tot een plan van aanpak dat ook echt wordt uitgevoerd?
  • Hoe krijgen we een veiligheidscultuur die niet gebaseerd is op regels, maar op betrokkenheid?
  • Welke verantwoordelijkheid heeft de werkgever voor de gezondheid van medewerkers?
  • Wie zijn er in en rond onze organisatie allemaal betrokken bij de uitvoering van het arbobeleid?
  • Hoe staat het met de rechten van werknemers rond ziekte, verzuim en gezondheid?
  • Hoe kom je tot een balans tussen werk en privé in elke levensfase van werknemers?
  • En waar moeten we op letten bij het contract met de arbodienst?

Veel ondernemingsraden richten een commissie in, die zich buigt over deze vraagstukken: de VGWM-commissie. Dat draagt bij tot een gedegen voorbereiding, maar kan ook leiden tot afstand van de andere OR-leden. Wij adviseren daarom met de hele OR een basiscursus te volgen over deze onderwerpen. Die verzorgen wij uiteraard graag voor u.

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en begeleidingsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.