Basisopleiding of starttraining

Zoals gezegd: medezeggenschap is een vak. Maar tegelijk staat medezeggenschap ook open voor elke medewerker, hoog of laag opgeleid, ervaren of nieuwkomer. Daarom is elke basisopleiding maatwerk. In onze basisopleiding maakt u in elk geval kennis met de plaats en functie van de OR binnen uw organisatie, u leert oog te krijgen voor het netwerk waarbinnen de OR opereert (van achterban, managers en andere belanghebbenden) en u leert welk gedrag effectief is om invloed te verwerven.

‘Gezag verwerven als OR’

In onze visie op medezeggenschap is ‘gezag verwerven als OR’ een sleutelbegrip. Medezeggenschap is niet effectief als alleen maar vanuit de wettelijke bevoegdheid wordt gehandeld, zo is onze ervaring. Maar medezeggenschap is ook niet effectief als een te grote broek wordt aangetrokken en op een machtsstrijd wordt aangestuurd. Effectieve medezeggenschap is een kunst, die iedereen kan leren en ook op andere vlakken voordeel kan bieden. Vanuit die overtuiging zetten we ook onze basis- of starttraining op.

Daarbij hanteren we vier invalshoeken:

  • Omgaan met het wettelijke kader: we verkennen de grenzen en de mogelijkheden die de WOR (en andere relevante wetten en regels) biedt.
  • Positioneren van de OR binnen de organisatie: we kijken naar de specifieke kenmerken van de eigen organisatie, de ambities en doelen die nagestreefd worden en komen tot een missie, visie en daarop gebaseerd activiteitenplan voor de OR.
  • Organisatie van het OR-werk: we besteden aandacht aan effectieve werkwijzen, taakverdelingen en samenwerkingsprincipes. Een werkplan, een OR-secretariaat en vergaderafspraken zijn daarbij bijvoorbeeld handige hulpmiddelen.
  • Strategisch handelen en effectief gedrag: we brengen in kaart waarin het OR-lidmaatschap verschilt van ‘gewone’ collega’s en welk gedrag daaruit voortvloeit. Onderhandelen, netwerken en communiceren zijn basisvaardigheden voor elk OR-lid.

Onze werkwijze

Onze opleidingen en trainingen kenmerken zich door een afgewogen combinatie van ‘klassikaal leren’ en gerichte ondersteuning van het leerproces. De basisopleiding is beschikbaar in standaard een- of meerdaagse varianten, maar voor een geringe meerprijs krijgt u de mogelijkheid van (online) coaching van OR-leden, waarbij we u helpen het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Wanneer u gaat voor optimaal resultaat, ontwerpen wij een leertraject voor u dat enkele maanden kan beslaan en waarin we systematisch toewerken naar bepaalde resultaten. In dat geval bent u beter af met onze abonnementsvorm.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.