Inzicht in uw organisatie en stakeholders

De wet verplicht elke ondernemer aan de OR een overzicht te verschaffen van statuten, de rechtsvorm, namen en woonplaatsen van commissarissen of andere toezichthouders, de deelnemingen in andere ondernemingen – kortom: de hele zeggenschapsstructuur van de onderneming.

Wie heeft het voor het zeggen?

Toch zijn er maar weinig ondernemingsraden die deze informatie echt opvragen, laat staan bestuderen. Toegegeven: het is niet echt spannende lectuur, maar wel heel nuttig om kennis van te nemen. U krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Aan wie legt uw bestuurder verantwoording af?
  • Wie benoemt eigenlijk de commissarissen en accountant?
  • Wat is de rol van de aandeelhouders?
  • Welke bevoegdheden heeft de raad van commissarissen (RVC) of raad van toezicht (rvt) precies?
  • Wanneer is het nuttig om met de toezichthouders eens rond de tafel te gaan zitten?
  • Welke rechtspersonen zijn er nog meer betrokken bij de onderneming?

Door als OR aan deze vragen aandacht te besteden, krijgt u inzicht in het netwerk binnen en rond de onderneming en krijgt u inzicht in hoe de zeggenschap precies is geregeld. Zodat u uw bestuurder beter bij de les kunt houden.

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en begeleidingsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.