Op het netvlies van uw achterban

Als OR-lid werkt u zonder last of ruggespraak. Maar dat betekent niet dat u uw achterban kunt negeren. Toch lijkt dat vaak de praktijk: veel ondernemingsraden willen wel communiceren met hun achterban, maar krijgen dan weinig begrip en betrokkenheid. Of ze hebben zelf eigenlijk geen tijd… Toch kan een goede communicatie met uw achterban uw gezag vergroten – naar uw collega’s èn naar het management!

Een goede communicatie met achterban kan uw gezag vergroten

Daarom besteden wij in onze opleidingen ruim aandacht aan het belang van een goede communicatie met de achterban. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de volgende thema’s:

  • Welke doelen streeft u als ondernemingsraad na met de communicatie met de achterban en welke middelen kunt u als OR daartoe inzetten?
  • Waarom is het belangrijk om de achterban frequent te informeren en waarover, hoe informeer je de achterban en welke middelen zet je daartoe in. Hier wordt ook ingezoomd op bijvoorbeeld schrijfvaardigheid, bijvoorbeeld met het oog op het schrijven van een nieuwsbrief of een ‘social media bericht’.
  • Wanneer kies je er als OR voor om de achterban te raadplegen, welke vormen zijn mogelijk en hoe pak je het concreet aan. De benodigde vaardigheden hiertoe kunnen ook worden geoefend. Denk hierbij o.a. aan presentatie- en gespreksvaardigheden.
  • Ook als OR kun je je achterban mobiliseren, belangrijk is dat je scherp hebt wanneer dit wenselijk is, bijvoorbeeld wanneer u als OR onderhandelt over bijvoorbeeld het sociaal plan of arbeidsvoorwaarden. Hoe pak je het mobiliseren aan en hoe organiseer je dat? We besteden daarbij ook aandacht aan het ‘omgaan met weerstand’.

Onze werkwijze

Deze opleiding is beschikbaar in standaard een- of meerdaagse varianten, maar voor een geringe meerprijs krijgt u de mogelijkheid van (online) coaching van OR-leden, waarbij we u helpen het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Wanneer u gaat voor optimaal resultaat, ontwerpen wij een leertraject voor u dat enkele maanden kan beslaan en waarin we systematisch toewerken naar bepaalde resultaten. In dat geval bent u beter af met onze abonnementsvorm.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.