Op het netvlies van uw achterban

Als OR-lid werkt u zonder last of ruggespraak. Maar dat betekent niet dat u uw achterban kunt negeren. Toch lijkt dat vaak de praktijk: veel ondernemingsraden willen wel communiceren met hun achterban, maar krijgen dan weinig begrip en betrokkenheid. Of ze hebben zelf eigenlijk geen tijd… Toch kan een goede communicatie met uw achterban uw gezag vergroten – naar uw collega’s èn naar het management!

Een goede communicatie met achterban kan uw gezag vergroten

In deze opleiding c.q. begeleiding wordt ingegaan op het belang van de communicatie met de achterban en ook op wat hierover in de WOR staat opgenomen. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de volgende thema’s:

  • Opzet en vormgeving van de communicatie. Welke doelen streeft u als ondernemingsraad na met de communicatie met de achterban en welke middelen kunt u als OR daartoe inzetten? Belangrijke vraag daarbij is hoe de ondernemingsraad de communicatie effectief en efficiënt kan organiseren zonder dat dit veel extra inspanning kost. De focus ligt daarbij op het inpassen van de activiteiten in het reguliere OR-werkproces.
  • Informeren. Waarom is het belangrijk om de achterban op frequente basis te informeren en waarover, hoe informeer je de achterban en welke middelen zet je daartoe in. Hier wordt ook ingezoomd op bijvoorbeeld schrijfvaardigheid, bijvoorbeeld met het oog op het schrijven van een nieuwsbrief of een ‘social media bericht’.
  • Raadplegen. Wanneer kies je er als OR voor om de achterban te raadplegen, welke vormen zijn mogelijk en hoe pak je het concreet aan. De benodigde vaardigheden hiertoe worden ook geoefend. Denk hierbij o.a. aan presentatie- en gespreksvaardigheden. Ook besteden we aandacht hoe je het ‘raadplegen van de achterban’ als vast onderdeel in je OR-werk kunt inzetten.
  • Mobiliseren. Ook als OR kun je je achterban mobiliseren, belangrijk is dat je scherp hebt wanneer dit wenselijk is, bijvoorbeeld wanneer u als OR onderhandelt over bijvoorbeeld het sociaal plan of arbeidsvoorwaarden. Hoe pak je het mobiliseren aan en hoe organiseer je dat? In dit verband wordt ook geoefend met vraagstukken als ‘omgaan met weerstand’.

Onze werkwijze

De opleiding is beschikbaar in standaard een- of meerdaagse varianten, maar voor een geringe meerprijs krijgt u de mogelijkheid van (online) coaching van OR-leden, waarbij we u helpen het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Wanneer u gaat voor optimaal resultaat, ontwerpen wij een leertraject voor u dat enkele maanden kan beslaan en waarin we systematisch toewerken naar bepaalde resultaten. In dat geval bent u beter af met onze abonnementsvorm.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.