OR en het basiscontract

Een van de belangrijkste punten van de vernieuwde Arbowet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion. In het basiscontract staan rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners. Voldoende bekend met deze materie? Vragen over het basiscontract van uw organisatie? OR-coach.nl helpt u graag verder.

Vangnetregeling of maatwerkregeling

Vangnetregeling

  • In de meeste gevallen zal de werkgever een basiscontract sluiten met een gecertificeerde arbodienst. De werkgever maakt dan gebruik van de vangnetregeling.
  • Bij de vangnetregeling sluit de werkgever hiervoor een contract af met één gecertificeerde arbodienst. De arbodienst kan verschillende kerndeskundigen inzetten die de werkgever ondersteunen.
  • Voordat de werkgever het basiscontract afsluit met de arbodienst, moet de werkgever instemming krijgen van de OR of PVT.

Maatwerkregeling

  • In sommige situaties kan de werkgever zelf bepalen wie hem ondersteunt bij de uitvoering van zijn taken volgens de Arbowet. De werkgever organiseert het arbo- en verzuimbeleid dan via een maatwerkregeling.
  • Bij de maatwerkregeling is de hulp van in ieder geval één bedrijfsarts – die de wettelijke arbotaken uitvoert – verplicht.
  • Om van de maatwerkregeling gebruik te mogen maken moet de werkgever met de OR, PVT of via de cao schriftelijke overeenstemming bereiken. Wanneer het voorstel door de werknemers wordt geblokkeerd, is de werkgever verplicht om de vangnetregeling toe te passen.

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en ondersteuningsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.