OR en preventie

Sinds 1 juli 2005 staat de preventiemedewerker in de Arbowet: een medewerker die belast is met preventieve taken op het gebied van veilig en gezond werken. Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker hebben. Met de nieuwe Arbowet van 2017 is zijn rol verder uitgewerkt en verdiept. Is preventie voor u ook een belangrijk thema? Hebt u nog geen preventiemedewerker in uw organisatie? Wilt u de samenwerking met de preventiemedewerker verbeteren? OR-coach.nl helpt u graag verder.

Verbeter uw slagkracht op het gebied van preventie!

  • Naast de bedrijfsarts heeft ook de preventiemedewerker een stevigere rol gekregen in de vernieuwde Arbowet.
  • Elk bedrijf moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker.
  • De preventiemedewerker heeft als taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  • De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie moet met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.
  • Met de instemming op de persoon en de positie van de preventiemedewerker krijgt de OR meer betrokkenheid bij het arbobeleid.
  • Daarnaast hebben de bedrijfsarts en andere Arbodeskundigen de mogelijkheid om overleg te voeren met de OR, PVT of betrokken medewerkers.
  • Werknemers en arbodeskundigen kunnen daardoor beter samenwerken en zijn zo goed betrokken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Wij gaan gericht met u aan de slag met het onderwerp preventie, de centrale rol van de preventiemedewerker en de kansen en mogelijkheden die er voor u als OR zijn.

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en ondersteuningsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.