OR en de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

U wilt meer weten over het belangrijke arbobeleidsinstrument Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en de rol die hierin is weggelegd voor de OR en/of de VGWM-commissie. OR-coach.nl helpt u graag om ook op het gebied van de RI&E een positie met gezag te vervullen en echt invloed te kunnen uitoefenen.

De RI&E als basis voor een effectief arbobeleid!

In de arbobeleidscyclus vervullen de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak een centrale rol. Iedere organisatie met personeel moet inventariseren in welke mate het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor de medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze RI&E moet ook een plan van aanpak zijn opgenomen, waarin staat omschreven welke maatregelen genomen moeten worden om de geconstateerde risico’s aan te pakken.

Houdt u zich nog niet of slechts beperkt bezig met dit onderwerp. Dan is een training of workshop wellicht interessant, waarbij ingegaan wordt op onderwerpen als:

  • De wettelijke verplichtingen die gelden voor de RI&E en het plan van aanpak.
  • De partijen die betrokken (moeten) zijn bij de uitvoering van de RI&E en het proces dat gevolgd moet worden om te komen tot een complete en bruikbare RI&E.
  • De rol van de OR of VGW(M)-commissie bij de RI&E. Hierbij wordt niet alleen ingegaan op de bevoegdheden van de OR, maar worden ook concrete handvaten aangereikt om een effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het uitvoeren en/of beoordelen van de RI&E.

Maar het kan ook zijn dat u al over deze kennis beschikt, maar bijvoorbeeld inhoudelijke vragen heeft over de RI&E en/of het plan van aanpak van uw organisatie. U twijfelt bijvoorbeeld over de volledigheid van de RI&E. Of over de beheersmaatregelen die in het plan van aanpak zijn opgenomen. Kortom, vragen over uw praktijk!

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en ondersteuningsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.