OR en werkdruk

Werkdruk is één van de grootste Arbo-risico’s in organisaties. Maar wat is werkdruk eigenlijk? Wat zegt de wetgeving hierover? Hoe kunnen we het aanpakken? En welke rol is hierin weggelegd voor de OR? OR-coach.nl helpt u graag om deze vragen te beantwoorden.

Doelgericht aan de slag met werkdruk!

Werkdruk is een ruim begrip en kent vele gezichten. Hebt u behoefte aan meer theoretisch inzicht over dit onderwerp? Hebt u vragen over werkdruk in uw organisatie en het beleid dat hiervoor is of moet worden opgesteld? Wij zijn in staat u hier heel gericht in te ondersteunen. In onze begeleidingstrajecten komen de volgende vragen en onderwerpen vaak aan de orde:

  • Wat is werkdruk?
  • Wat zijn de belangrijkste risico’s van werkdruk en hoe herken je ze?
  • Hoe is werkdruk te beheersen?
  • Het wettelijk kader rondom werkdruk.
  • Werkdruk in uw organisatie. Wat staat er in de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie over dit onderwerp?
  • Welke maatregelen worden er al getroffen om werkdruk te beheersen?
  • Hoe kunt u als OR/VGW(M)-commissie werkdruk beter bespreekbaar maken en meer invloed uitoefenen?

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en ondersteuningsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.