OR en ziekteverzuim

De Arbowet verplicht iedere werkgever een ziekteverzuimbeleid te voeren. Maar welke (wettelijke) eisen worden er gesteld aan een dergelijk verzuimbeleid? Wat zijn de voorwaarden voor een effectief verzuimbeleid? En voor u heel belangrijk, wat zijn de rechten en plichten van de OR ten aanzien van verzuimbeleid en hoe kunt u effectief invloed uitoefenen op dit beleid? Vragen waar OR-coach.nl graag samen met u mee aan de slag gaat.

Voorkomen en reguleren van ziekteverzuim in uw organisatie!

Bij het ontwikkelen van een verzuimbeleid spelen diverse aspecten een rol:

  • Factoren die verzuim kunnen veroorzaken: gedrag van medewerkers, belastbaarheid van medewerkers, organisatie van het werk.
  • Wet- en regelgeving: Arbowet, Burgerlijk Wetboek, WULBZ (Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte), Wet verbetering poortwachter.
  • De Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E).
  • Het opstellen van een verzuimprotocol.
  • Privacyregels bij ziekte.
  • De rol van arbodeskundigen als de preventiemedewerker en de bedrijfsarts.

Voor u als OR is verzuimbeleid een belangrijk aandachtsgebied waarin veel samen komt. En met de rechten die zijn neergelegd in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) heeft u veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op dit beleid.

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en ondersteuningsplan.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.