Organiseren van de medezeggenschap

Waarom?

Medezeggenschap in grote ondernemingen kan een complexe aangelegenheid zijn. De WOR biedt vele mogelijkheden om medezeggenschap op verschillende niveaus mogelijk te maken. Dat vraagt om een goede afweging van mogelijkheden, vooral omdat een eenmaal gekozen structuur later niet altijd weer makkelijk is te wijzigen.

Wat?

We bieden ondersteuning op de volgende onderdelen:

  • Oprichten van een ondernemingsraad bij een (nieuwe) onderneming. We ondersteunen bij het hele proces, van eerste initiatief, via organisatie van verkiezingen tot de eerste volwaardige OR-vergadering.
  • Organisatie en werkwijze van uw eigen OR. Hoe richt u commissies in, zorgt u ervoor dat OR greep blijft houden op het geheel en dat werk efficient verdeeld wordt?
  • Inrichten en veranderen van een medezeggenschapsstructuur in concernverband. Kiest u voor een Centrale Ondernemingsraad, voor onderdeelcommissies, of wilt u een structuur die aangepast is aan uw specifieke situatie?
  • Organiseren van OR-verkiezingen. Hoe komt u als OR aan voldoende kandidaten? Waar vindt u geschikte kandidaten? En welke mogelijkheden zijn er om de verkiezingscampagne(s) vorm te geven?

Hoe?

Wij voeren een onderzoek uit naar wensen en mogelijkheden en schrijven dan een plan van aanpak. Op basis van dat plan van aanpak kunt u besluiten het verder zelf te doen of ook onze ondersteuning in te roepen bij de implementatie ervan.