Organiseren van de medezeggenschap

Het klinkt zo simpel: de werknemers kiezen een OR. Maar als je dan gekozen bent, moet je alles zelf uitzoeken. Hoe vaak ga je vergaderen? Wie maakt het verslag? Hoe zorg je dat je contact houdt met je achterban? Hoe beheer je alle documenten waar je mee te maken krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je volgend jaar nog weet wat je vandaag afspreekt? Allemaal vragen waar je een professioneel antwoord op wilt geven.

Graag gaan we met je in gesprek wanneer je een of meerdere van onderstaande vragen hebt:

  • Het inrichten van een cyclus van overlegvergaderingen, met aansluitend intern beraad van de OR
  • Effectief vergaderen (opstellen agenda, gespreksvoering, voorzitten, verslaglegging)
  • Het overleg over de algemene gang van zaken in de onderneming en de rol van toezichthouders daarbij (artikel 24 WOR)
  • De inrichting van het OR-secretariaat
  • Communicatie met de achterban
  • Medezeggenschapsconvenant: afspraken met de bestuurder over effectieve medezeggenschap
  • Het opstellen en vernieuwen van het OR-reglement

Onze werkwijze

De aanpak bij dit soort kwesties is altijd maatwerk. Wij starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek op basis waarvan we u een passend voorstel doen.