Overleggen en onderhandelen

De belangrijkste bevoegdheid van de ondernemingsraad bestaat uit het ‘recht op overleg’ (artikel 23 WOR). Beïnvloedingsvaardigheden spelen daar een belangrijke rol in. Maar in een aantal specifieke situaties komt het voor de OR aan op onderhandelingsvaardigheden.

Leer de overlegstrategieën goed toepassen

Het doel van het ondernemingsraadwerk is een bijdrage te leveren aan een gezonde onderneming, zowel in financieel als in sociaal opzicht. Het adviesrecht, initiatiefrecht en het instemmingsrecht zijn de formele instrumenten van de OR om invloed te organiseren en uit te oefenen op het ondernemingsbeleid. Maar in de praktijk vraagt het kunnen bereiken van de doelstellingen meer van u dan alleen het toepassen van de formele bevoegdheden. Het gaat niet om gelijk hebben maar om gelijk krijgen.

U kunt als ondernemingsraad op verschillende manieren invloed uitoefenen. Overlegstrategieën als overtuigen, onderhandelen of afdwingen spelen daarin een belangrijke rol. Elke situatie vraagt andere accenten en vaardigheden. Los van de inhoud (het “wat”) is ook het proces (het “hoe”) van groot belang. Hoe moet de OR te werk gaan om resultaten te boeken en effectief te invloed uit te oefenen? Welk gedrag is wanneer effectief?

In situaties waarin er voor zowel voor de bestuurder als voor de ondernemingsraad belangen op het spel staan, is onderhandelen een cruciale vaardigheid. Het gaat erom dat beide partijen een bepaald eindresultaat voor ogen hebben en er bereidheid bestaat tot een ‘ruil’. Te denken valt aan het onderhandelen over de voorwaarden waaronder de OR wil instemmen of advies wil uitbrengen. Of wanneer de raad een voor hem belangrijk onderwerp op de agenda wil zetten. Daarnaast komt onderhandelen ook terug bij het afleggen van verantwoording naar de achterban over het onderhandelingsresultaat met de bestuurder.

Wil je als ondernemingsraaden meer inzicht krijgen in de verschillende overleg, beïnvloedings- en/of onderhandelingsvaardigheden en wil je leren hoe en wanneer deze op een effectieve manier toe te passen, neem dan contact met ons op.

Onze werkwijze

De opleiding Overleggen en Onderhandelen is beschikbaar in standaard een- of meerdaagse varianten. Voor een geringe meerprijs krijgt u de mogelijkheid van (online) coaching van OR-leden, waarbij we u helpen het geleerde ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Wanneer u gaat voor optimaal resultaat, ontwerpen wij een leertraject voor u dat enkele maanden kan beslaan en waarin we systematisch toewerken naar bepaalde resultaten. In dat geval bent u beter af met onze abonnementsvorm.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.