Reorganiseren en veranderen

Reorganiseren is nog slechts een van de vele vormen voor organisatieverandering. Het gaat al lang niet meer om meer, minder of andere functies en bevoegdheden. Ook wordt er vaak ander gedrag gevraagd van collega’s, andere competenties, ja zelfs een compleet andere organisatiecultuur. En vaak gebeurt dat in een ‘gezamenlijke zoektocht’, waarbij experimenten (‘pilots’) niet geschuwd worden en waarbij besluiten in tal van kleine deelbesluiten worden opgedeeld. Zie daar als ondernemingsraad maar eens greep op te krijgen. 

Of het nu gaat om verplaatsing, robotisering of digitalisering van activiteiten, om invoering van zelfsturende teams, of een complete heroriëntatie op de kernwaarden van de onderneming – als OR wilt u vooral kijken of en hoe u kunt bijdragen om veranderingen te laten slagen, zonder meteen ingrepen als een reorganisatie met gedwongen ontslagen te laten gebeurenOR-coach.nl helpt u dit type vraagstukken zorgvuldig te benaderenhet nut en de noodzaak te beoordelen, de personele gevolgen goed in kaart te brengen en ondersteunt indien gewenst bij eventuele onderhandelingen over een ‘sociaal plan’. 

Waarop moet u letten? 

  • Is er een heldere analyse gemaakt waarom de veranderingen noodzakelijk zijn? 
  • Is er een duidelijke berekening wat de reorganisatie moet opleveren? 
  • Als er niet van een reorganisatie mag worden gesproken, wat gaat er dan eigenlijk wel gebeuren? 
  • Is er sprake van gedwongen ontslagen? 
  • Wat moet u weten van de Wet Melding Collectief Ontslag? 
  • Is er sprake van andere functie-eisen voor medewerkers, of worden opeens andere competenties gevraagd? 
  • Hoe beoordeelt u een sociaal plan? 
  • Moet u zelf afspraken maken over een sociaal plan of worden de vakbonden uitgenodigd?
  • Hoe trekken we samen op met de vakbonden in dit proces? 

Onze werkwijze

De aanpak bij dit soort kwesties is altijd maatwerk. Wij starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek op basis waarvan we u een passend voorstel doen.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.