Sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden en prettig werken

Als ondernemingsraad bent u weliswaar niet de aangewezen onderhandelingspartner voor het sociale beleid in uw onderneming. Maar u kunt er wel een belangrijk stempel op drukken, door standpunten te ontwikkelen en die kenbaar te maken, door beleid te toetsen aan algemene normen en door naleving van de regels te bevorderen.

Het sociale gezicht van uw onderneming – is dat er?

Wilt u als ondernemingsraad een dergelijke rol kunnen vervullen binnen uw onderneming, dan vraagt dat allereerst gedegen kennis van zaken. Wij helpen u antwoord te krijgen op vragen als:

  • Wanneer is HR-beleid succesvol?
  • Wat verstaan we onder de cultuur in een organisatie?
  • Hoe is de cultuur binnen onze organisatie te typeren?
  • Hoe zorgt u concreet dat medewerkers betrokken blijven en graag willen blijven werken?
  • Wat moet een personeelshandboek regelen en welke rol kan de OR daarbij spelen?
  • Hoe kan communicatie als smeerolie in de organisatie werken?
  • Welke regels zijn er, waarvan u als OR de naleving moet bevorderen volgens artikel 28 WOR?

Een goede taakverdeling binnen de OR kan helpen om specialistische kennis op meerdere terreinen te ontwikkelen. Zo kunt u concreet iets gaan betekenen voor uw collega’s.

Onze werkwijze

Onze ondersteuning is altijd maatwerk en afgestemd op uw specifieke situatie en behoeften. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we de wensen van uw ondernemingsraad hiertoe in kaart. Op basis daarvan ontvangt u van ons een gericht opleidings- en begeleidingsplan.

Specifieke mogelijkheden

Op het gebied van sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden en prettig werken hebben we verder nog de volgende specifieke mogelijkheden:

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.