Structureren van de medezeggenschap

Medezeggenschap in (grote) ondernemingen met meerdere vestigingen of onderdelen is vaak een complexe aangelegenheid. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) biedt vele mogelijkheden om hiervoor een passende vorm te kiezen. Dat vraagt om een goede afweging van mogelijkheden, vooral omdat een eenmaal gekozen structuur later niet makkelijk is te wijzigen.

Belangrijke vragen voor jou als (centrale) ondernemingsraad dan wel bestuurder zijn onder andere:

  • Kiezen we voor één OR, of zijn er meerdere OR’s mogelijk binnen ons concern?
  • Wat zijn de voor-/nadelen van een COR in vergelijking met een OR met onderdeelcommissies?
  • Wanneer kunnen we spreken van een groep van ondernemingen?
  • Onze bedrijfsvestiging huisvest ook de concernstaf; moet die ook in de OR vertegenwoordigd zijn?
  • Welke commissies zijn nuttig binnen onze medezeggenschapsstructuur?
  • Hoe werken de verschillende niveaus binnen de medezeggenschap samen met elkaar?

Onze werkwijze

De aanpak bij dit soort kwesties is altijd maatwerk. Wij starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek op basis waarvan we u een passend voorstel doen.