Uw vraag

Wij richten ons bij onze dienstverlening op het versterken van het gezag van uw ondernemingsraad in de organisatie. Dat betekent dat u in onze ogen succesvol bent, als de bestuurder en zijn management rekening houdt met de inbreng van de OR in zijn besluiten, omdat uw inbreng ertoe doet. Maar het betekent ook dat uw achterban graag met OR-leden in contact komt, omdat uw collega’s weten dat u als OR invloed heeft. Wij zien gezag als iets dat ontwikkeld moet worden.

Wilt u echt gezag opbouwen als OR? OR-Coach.nl biedt u een scala aan diensten die u daarbij kunt inzetten. Geleverd door betrokken professionals met kennis van zaken.

 

‘OR-coach.nl helpt u uw ondernemingsraad op de kaart te zetten’

Training en opleiding

Medezeggenschap is een vak. En dat kan en moet geleerd worden. Een gedegen basis mag dan ook niet ontbreken. We brengen u de beginselen bij van de wet, maar vooral hoe u effectief invloed uitoefent, op basis van een efficiënte werkwijze. Daarnaast leren we u ook uw eigen organisatie kennen. We leren u uw organisatiestrategie doorzien, uw financiën doorgronden, het sociale beleid, ook op arbo- en veiligheidsgebied, te beoordelen. Voor ons geldt: leren doe je vooral in de praktijk. Onze opleidingen en trainingen zijn daarom altijd in de praktijk geïntegreerd.

 

Training en opleiding

Coaching, advies en procesbegeleiding

Een gezaghebbende positie in uw organisatie vraagt om gedegen afwegingen. Aangezien u als ondernemingsraad niet van alle markten thuis kunt zijn, hebt u van tijd tot tijd graag een deskundig adviseur aan uw zijde. Bij complexe vraagstukken kan het nuttig zijn om een deskundige achter de hand te hebben die u raad kan geven, waar u even uw ideeën tegenaan kunt houden of u werk uit handen neemt door het schrijven van notities of het doen van onderzoek. Het gaat daarbij om maatwerk op inhoud en proces, waar de consultants van OR-Coach.nl ruimschoots ervaring mee hebben.

 

Coaching en advies

Slimr® aan de slag

Slimme oplossingen, met hulp van ICT, kunnen u helpen uw gezag als OR te vergroten. En vaak met minder inspanning. OR-Coach.nl ondersteunt u bij het slimmer organiseren van uw werkzaamheden, door bijvoorbeeld de inzet van een online samenwerktool. De inzet van digitale tools helpen u ook bij het slimmer informeren en raadplegen van de achterban. OR-coach.nl leert u deze digitale middelen in te zetten in uw OR-praktijk. En waar nodig helpen wij u deze hulpmiddelen te implementeren en toe te passen.

 

Slimr aan de slag

Dagelijkse praktijk

Als OR-lid ervaart u dat de dagelijkse OR-praktijk de beste leerschool is. OR-coach.nl helpt u graag om uit die leerschool het hoogste rendement te halen. Wij besteden in onze begeleiding daarom niet alleen aandacht aan het bijbrengen van kennis en vaardigheden, maar helpen ook met het opstellen van documenten, komen desgewenst kijken hoe vergaderprocessen verlopen, bemiddelen bij geschillen en geven advies over de beste aanpak bij ingewikkelde problemen. Kortom: OR-Coach.nl zet alles in om u te helpen een gezagvolle speler te worden!

Op de hoogte blijven?

Elke drie maanden de nieuwste inzichten en tips voor u als OR, bestuurder en HR. Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.