Coaching en advies

Een gezaghebbende positie in uw organisatie vraagt om gedegen afwegingen. Aangezien u als ondernemingsraad niet van alle markten thuis kunt zijn, hebt u van tijd tot tijd graag een deskundig adviseur aan uw zijde. Bij complexe vraagstukken kan het nuttig zijn om een deskundige achter de hand te hebben die u raad geeft, waar u uw ideeën tegenaan kunt houden of u werk uit handen neemt door het schrijven van notities of het doen van onderzoek. Het gaat daarbij om maatwerk op inhoud en proces, waar de consultants van OR-Coach.nl ruimschoots ervaring mee hebben.

‘Doe als uw bestuurder. Die maakt ook gebruik van externe adviseurs bij niet alledaagse beslissingen’

OR-coach.nl levert gedegen inhoudelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij de toetsing van nut en noodzaak van besluiten of wanneer er behoefte is aan een goede procesbegeleiding bij advies- en instemmingstrajecten. Ook voor contra expertise kunt u bij ons terecht. Waar nodig en mogelijk houden we interviews met belanghebbenden en spreken we deskundigen. We rapporteren helder en to-the-point over onze bevindingen en doen praktische aanbevelingen.

Onze expertises

Onze adviseurs hebben ruime ervaring met de volgende type vraagstukken:

“U zit als OR ten alle tijden aan het stuur”

Complexe trajecten vragen veel van een ondernemingsraad. Onze adviseurs ondersteunen de ondernemingsraad tijdens advies- of instemmingstrajecten, bijvoorbeeld bij de analyse van de aanvraag, het overleg met de bestuurder, gesprekken met de achterban, afstemming met de vakbonden en bij het opstellen van het advies of instemming en andere notities. We stellen u als OR  in staat om besluiten in een door u gewenste richting te beïnvloeden. Allereerst door de voor u belangrijke zorgpunten goed onder woorden te brengen, zoals bijvoorbeeld de personele gevolgen van besluiten. Want dat is de basis voor heldere afspraken met uw bestuurder. Oftewel “U zit als OR ten alle tijden aan het stuur”.

 

Visiedocument of Position Paper

We starten meestal met het opstellen van een visiedocument of position paper: een document waarin u uw uitgangspositie vastlegt. Wat vindt u als OR belangrijk, waar liggen uw zorgpunten, wat wilt u in elk geval behouden of realiseren tijdens en door het hele besluitvormingstraject? In een inspirerende workshop inventariseren we dit alles, als leidraad voor uw verdere menings- en besluitvorming. Op basis daarvan wordt uiteindelijk helder wat u als OR wilt bereiken in het advies- of instemmingstraject.

 

Een convenant als nieuw begin?

Als uw betrokkenheid bij besluitvorming leidt tot resultaten waar u trots op kunt zijn, is het erg frustrerend als na verloop van tijd onduidelijkheid ontstaat over wat nu precies is afgesproken, of erger nog, afspraken gewoon worden ontkend. Daarom besteden wij net zoveel aandacht aan het op papier zetten van die resultaten als aan de weg daarnaartoe. Naast de officiële besluitvorming pleiten wij er daarom voor een convenant af te sluiten met uw bestuurder.

 

Onafhankelijk onderzoek

Soms hebt u als OR vragen waar uw bestuurder of andere informatieverschaffers geen antwoord op willen of kunnen geven. Bijvoorbeeld als u vermoedt dat er ergens een probleem is, of dat de organisatie onnodige risico’s loopt. U wilt de plannen van uw bestuurder dan  tegen het licht laten houden door een onafhankelijke derde. Of u wilt op een bepaald terrein initiatieven nemen, maar wilt wel goed beslagen ten ijs komen. In dat geval hebt u behoefte aan een onderzoeker van OR-Coach.nl. Neem gerust contact op voor de mogelijkheden.