Coaching en advies

Een gezaghebbende positie in uw organisatie vraagt om gedegen afwegingen. Aangezien u als ondernemingsraad niet van alle markten thuis kunt zijn, hebt u van tijd tot tijd graag een deskundig adviseur aan uw zijde. Bij complexe vraagstukken kan het nuttig zijn om een deskundige achter de hand te hebben die u raad geeft, waar u uw ideeën tegenaan kunt houden of u werk uit handen neemt door het schrijven van notities of het doen van onderzoek. Het gaat daarbij om maatwerk op inhoud en proces, waar de consultants van OR-Coach.nl ruimschoots ervaring mee hebben.

Doe als uw bestuurder. Die maakt ook gebruik van externe adviseurs bij niet alledaagse beslissingen

OR-coach.nl levert gedegen inhoudelijke ondersteuning, bijvoorbeeld bij de toetsing van nut en noodzaak van besluiten of wanneer er behoefte is aan een goede procesbegeleiding bij advies- en instemmingstrajecten. Ook voor contra expertise kunt u bij ons terecht. Waar nodig en mogelijk houden we interviews met belanghebbenden en spreken we deskundigen. We rapporteren helder en to-the-point over onze bevindingen en doen praktische aanbevelingen.

Onze werkwijze

Onze adviseurs ondersteunen uw ondernemingsraad tijdens advies- of instemmingstrajecten. Bijvoorbeeld bij de analyse van het vraagstuk en het overleg met de bestuurder. Ook helpen wij bij gesprekken met de achterban, afstemming met de vakbonden en bij het opstellen van notities. Zoals het formuleren van het advies of de instemming. Ook kunnen wij zorgdragen voor onafhankelijk onderzoek.

We starten meestal met het opstellen van een visiedocument of position paper: een document waarin u uw uitgangspositie vastlegt. Wat vindt u als OR belangrijk, waar liggen uw zorgpunten, wat wilt u in elk geval behouden of realiseren tijdens en door het hele besluitvormingstraject? Met zo’n document borgen we dat het besluit in een door u gewenste richting optimaal wordt beïnvloed.

Als uw betrokkenheid bij besluitvorming leidt tot concrete resultaten wilt u ook dat deze worden gerealiseerd. Wij pleiten er daarom voor om een convenant af te sluiten met uw bestuurder, als onderdeel van de officiële besluitvorming.

Wilt u meer weten over onze aanpak en werkwijze, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.