Contra-Expertise en Onderzoek

Waarom?
Soms hebt u als OR vragen waar uw bestuurder of andere informatieverschaffers geen antwoord op willen of kunnen geven. Bijvoorbeeld als u vermoed dat er ergens een probleem is, of dat de organisatie onnodige risico’s loopt. U wilt de plannen van uw bestuurder wel eens tegen het licht laten houden door een onafhankelijke derde. Of u wilt op een bepaald terrein initiatieven nemen, maar wilt wel goed beslagen ten ijs komen. In dat geval hebt u behoefte aan een onderzoeker van OR-Coach.nl

Wat?
Onze dienstverlening op dit terrein bestrijkt de volgende onderdelen:

Imago-onderzoek. We kijken naar hoe het staat met het gezag van uw OR binnen uw onderneming en komen met aanbevelingen
Wensenonderzoek. We doen onderzoek naar wat er leeft binnen de organisatie en komen met aanbevelingen
Contra-expertise. We houden plannen van uw bestuurder tegen het licht, beoordelen nut en noodzaak ervan en kijken of er mogelijke alternatieven zijn.

Hoe?
Het onderzoek verrichten we als onafhankelijke partij. Waar nodig en mogelijk houden we interviews met belanghebbenden en we spreken deskundigen. We stellen een rapport op van onze bevindingen en doen aanbevelingen. In een workshop bespreken we de resultaten en streven we naar afspraken over implementatie door betrokkenen.