Governance en Leiderschap

Waarom?
Als OR maakt u deel uit van het systeem van governance van uw organisatie: het geheel van checks and balances dat ervoor zorgt dat uw organisatie op koers blijft en voldoet aan maatschappelijke normen van behoorlijk bestuur. Dat betekent dat u volgens de wet geacht wordt in contact te treden met toezichthouders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Een terrein waar de meeste OR-leden zich niet meteen thuis voelen. Een adviseur en coach kan u helpen ook deze rol met gezag te vervullen.

Wat?
Wij kunnen op de volgende terreinen ondersteuning bieden:

Beoordelen van besluiten over de inrichting van de topstructuur en governancestructuur dan wel het functioneren ervan.
Het opbouwen van uw relatie met de Raad van Commissarissen (RvC) dan wel Raad van Toezicht (RvT).
Adviseren over benoeming en ontslag van uw bestuurder (artikel 30 WOR). Hierbij gaat het vaak om invloed op de profielschets, voeren van kennismakingsgesprek of motivatiegesprekken.
Voordracht van commissarissen of leden van raad van toezicht. Hier gaat het ook om het zoeken van geschikte kandidaten. Welk profiel hoort hierbij? Waar zoekt u en hoe selecteert u de geschikte kandidaat? En hoe te handelen als een voordracht niet wordt overgenomen?
Het stellen van de vertrouwenskwestie rond het functioneren van bestuurder, management of bedrijfstop als geheel.

Hoe?
De aanpak bij dit soort kwesties is altijd maatwerk. Wij starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, we oriënteren ons eerst zelf grondig over de mogelijkheden en mogelijke valkuilen en betrachten uiterste zorgvuldigheid.