HR- en arbeidsvoorwaarden

Waarom?
Het sociale beleid van de onderneming vormt een belangrijk aandachtsveld voor de ondernemingsraad. U heeft hierin een belangrijk aandeel door gebruik te maken van uw instemmingsrecht en waar nodig het initiatiefrecht. Ook hier geldt: hoe eerder u betrokken bent, hoe beter. De vraagstukken waar het om draait zijn vaak complex: pensioenen, opleidingen, aanname en ontslag, om er maar een paar te noemen. Een goede adviseur kan u dus helpen uw inbreng te optimaliseren.

Wat?
Onze dienstverlening op het gebied van Human Resources en Arbeidsvoorwaarden is divers. Het kan gaan om de volgende zaken:

  • Ondersteuning bij instemmingsverzoeken conform artikel 27 WOR. Wij helpen u met het beoordelen van de voorstellen van de bestuurder, met het vergelijken met wat gebruikelijk is en met het vaststellen en benutten van mogelijke onderhandelingsruimten
  • Ondersteuning bij het arbo-beleid. Wij helpen u keuzes te maken en beleidsmatig te werken aan verbetering van arbeidsomstandigheden
  • Ondersteuning bij arbeidsvoorwaarden. Steeds vaker krijgt de OR een rol bij arbeidsvoorwaarden. Of het nu gaat om harmonisatie na fusie, om uitwerking van CAO-bepalingen of zelfs onderhandelen over het totale pakket aan (secundaire) Arbeidsvoorwaarden. Wij kunnen u hierin bijstaan.
  • Medewerkerstevredenheidsonderzoek. Er zijn tal van methodieken om wensen en tevredenheid van medewerkers te meten. Als er binnen uw organisatie dergelijk onderzoek wordt gedaan kunnen wij helpen met de interpretatie ervan. Maar wij kunnen ook helpen als u als OR initiatief wilt nemen op dit gebied.

Hoe?
Onze aanpak kenmerkt zich door:

  • We roepen nooit zomaar wat, maar zoeken naar ijkpunten, vergelijken met standaarden uit de branche of formuleren duidelijke normen;
  • In beeld brengen van wat leeft binnen de organisatie;
  • Voorleggen van duidelijke keuzes en dilemma’s aan de OR;
  • Inschakelen van inhoudelijke experts als dat nodig is.

Wij zorgen ervoor dat u als OR altijd in de regie blijft.