HR- en arbeidsvoorwaarden

Het sociale beleid vormt een belangrijk aandachtsveld voor de OR. U heeft hierin een belangrijk aandeel. De vraagstukken waar het om gaat zijn vaak complex, bijvoorbeeld wanneer het gaat om instemmingsplichtige vraagstukken als functiewaardering, beoordelen en pensioenen. Maar u kunt ook bepaalde thema’s zelf op de agenda willen zetten, zoals bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid. Onze dienstverlening op het gebied van Human Resources en Arbeidsvoorwaarden is divers. Het kan gaan om ondersteuning bij instemmingsverzoeken, maar ook bij onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en bij vraagstukken omtrent naleving van regelingen en arbeidsvoorwaarden.