Reorganiseren en veranderen

Veranderingen kunnen ingrijpende gevolgen met zich meebrengen voor collega’s. Dat kan zeker het geval zijn wanneer het gaat om verplaatsing, robotisering of digitalisering van activiteiten. Maar ook wanneer men een andere manier van werken voorstaat, zoals bijvoorbeeld de invoering van zelfsturende of zelforganiserende teams. Belangrijke vraag is hoe u als OR kunt bijdragen om veranderingen te laten slagen, mede om ingrepen als een reorganisatie met gedwongen ontslagen te kunnen voorkomen. OR-coach.nl helpt u dit type vraagstukken zorgvuldig te benaderen, de nut en noodzaak te beoordelen, de personele gevolgen goed in kaart te brengen en ondersteunt indien gewenst bij eventuele onderhandelingen over een ‘sociaal plan’.