Slimr® aan de slag

U zult vast wel eens gedacht hebben: ‘zou hier geen handig hulpmiddel voor zijn?’. Wij ook! OR-coach.nl heeft in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het inzetten van tal van digitale hulpmiddelen. Wij kunnen u daardoor helpen bij het slimmer organiseren van uw werkzaamheden. Maar ook bijvoorbeeld bij het slimmer informeren en raadplegen van uw achterban. Diverse slimme oplossingen, met hulp van ICT, kunnen daarbij helpen. Er zijn veel kant-en-klare oplossingen beschikbaar, die wij al hebben uitgeprobeerd. OR-Coach.nl wil deze kennis met u delen en biedt u daarom de kans om Slimr® aan de slag te gaan.

‘Veel digitale hulpmiddelen zijn al voor u beschikbaar’
#Durf digitaal te gaan

Vaak zijn veel van deze digitale hulpmiddelen al beschikbaar binnen de ICT-omgeving van uw organisatie, zeker wanneer er gebruik wordt gemaakt van Office 365. Door het inzetten van deze ‘gratis’ hulpmiddelen vergroot u uw gezag als OR. Met vaak minder inspanning. OR-coach.nl leert u deze digitale middelen in te zetten in uw OR-praktijk. En waar nodig helpen wij u deze hulpmiddelen te implementeren en toe te passen.

Slimr® OR-werk doen

Ondernemingsraden vergaderen veel. In eigen kring, met commissies of plenair, met de bestuurder in de officiële overlegvergadering. Of informeel, met toezichthouders, managers, de achterban… Op al deze vergaderingen worden onderwerpen besproken, besluiten genomen en acties afgesproken. Maar hoe houdt u als OR het overzicht, hoe brengt u als OR structuur aan in alle werkzaamheden en onderliggende stukken? En hoe kunt u als OR daartoe slim samenwerken? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Microsoft Teams en onze ondersteuningsmogelijkheden hierin.

Meer over Slimr® OR-werk doen

Wilt u ook slimr® aan de slag?

Wilt u kennis maken met slimme oplossingen voor uw OR-praktijk? Wilt u dat het OR-werk nóg effectiever, nóg efficiënter en nóg leuker wordt, maar bent u nog niet er uit waar u mee kunt of wilt starten? Misschien is dan onze oriëntatiesessie ‘Slimr® aan de slag’ iets voor u.

Goed om te weten – Bring your own device

Dat wil zeggen: breng uw computer mee. Er is immers ècht werk aan de winkel in onze sessies! Dus zorg dat u altijd uw laptop, tablet of op zijn minst smartphone bij u heeft. Bent u ‘digibeet’ of allergisch voor digitaal werken, werk dan samen met een collega die wèl achter de knoppen wil zitten.