Slimr® informeren van de achterban

U vertegenwoordigt uw collega’s en u wilt graag deze collega’s informeren en betrekken bij het OR werk. En u voelt zich verplicht verantwoording af te leggen over uw OR werk. Daar komt veel communicatie bij kijken. Dat kan natuurlijk op de traditionele manier via gesprekken, bijeenkomsten en het mededelingenbord. Tegenwoordig staan ook veel digitale middelen ter beschikking die u daarin kunnen helpen. OR-coach.nl gaat hier graag samen met u mee aan de slag.