Slimr® OR-werk doen

Ondernemingsraden vergaderen wat af. In eigen kring, met commissies of plenair, met de bestuurder in de officiële overlegvergadering. Of informeel, met toezichthouders, managers, de achterban… Op al deze vergaderingen worden onderwerpen besproken, besluiten genomen en acties afgesproken. Maar hoe houdt u als OR het overzicht, hoe brengt u als OR structuur aan in alle werkzaamheden en onderliggende stukken? En hoe kunt u als OR daartoe slim samenwerken?