Slimr® OR-werk doen

Ondernemingsraden vergaderen veel. In eigen kring, met commissies of plenair, met de bestuurder in de officiële overlegvergadering. Of informeel, met toezichthouders, managers, de achterban… Op al deze vergaderingen worden onderwerpen besproken, besluiten genomen en acties afgesproken. Maar hoe houdt u als OR het overzicht, hoe brengt u als OR structuur aan in alle werkzaamheden en onderliggende stukken? En hoe kunt u als OR daartoe slim samenwerken? Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Microsoft Teams en onze ondersteuningsmogelijkheden hierin.