Slimr® raadplegen van de achterban

Inzicht in wat er leeft onder de achterban kan u helpen om uw standpunten beter te onderbouwen. Maar hoe krijgt u hiertoe goed inzicht in wat er leeft in de organisatie en op de werkvloer? Er zijn ondertussen verschillende middelen online beschikbaar die u kunnen helpen om digitale enquêtes op te stellen en uit te zetten dan wel om de collega’s tijdens een achterbanraadpleging ‘real-time’ te raadplegen. OR-coach.nl pakt graag samen met uw ondernemingsraad de uitdaging op om hier binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan.