Training en opleiding

Medezeggenschap is een vak. En dat kan en moet geleerd worden. Een gedegen basis mag dan ook niet ontbreken. We brengen u de beginselen bij van de wet, maar vooral hoe u effectief invloed uitoefent, op basis van een efficiënte werkwijze. Daarnaast leren we u ook uw eigen organisatie kennen. We leren u uw organisatiestrategie doorzien, uw financiën doorgronden, het sociale beleid, ook op arbo- en veiligheidsgebied, te beoordelen. Voor ons geldt: leren doe je vooral in de praktijk. Onze opleidingen en trainingen zijn daarom altijd in de praktijk geïntegreerd.

‘Gezag kunt u verwerven; Wij helpen u het ontwikkelen!’

Elke ondernemingsraad heeft een gedegen basis nodig. Daarin nemen cursussen een centrale plaats in. De trainingen en opleidingen van OR-Coach.nl kenmerken zich door een (inter-) actieve aanpak, een heldere en ‘to the point’ kennisoverdracht en uitleg, concrete handvatten voor hoe zaken aan te pakken en zijn direct bruikbaar in de eigen OR-praktijk.

Serious gaming

Bestaat jullie ondernemingsraad uit echte doeners, die niet zitten te wachten op sheetpresentaties en ellenlange gesprekken en discussies over verschillende onderwerpen. En gaan jullie liever aan de slag met allerlei praktijksituaties om meer inzicht te krijgen in het OR-werk en het aanscherpen van jullie vaardigheden als OR. Kies dan voor onze ‘serious game’.

Meer over Serious gaming

‘Vinger aan de pols’

Als OR-Coach.nl houden we graag een vinger aan de pols. We staan open voor vragen. We helpen u graag verder, ook tussen de cursussen door, en we komen regelmatig bij u langs. Om aan te schuiven bij een vergadering of overleg, of om even bij te praten met het dagelijks bestuur van uw OR. Ook maken we graag kennis met uw bestuurder en andere sleutelfiguren in uw onderneming. Zodat ook wij weten wat er speelt binnen uw organisatie en uw ondernemingsraad en wij ook echt kunnen ‘aansluiten’ bij de praktijk van uw OR.