Aan de slag met de basis van het OR-werk

OR-coach.nl helpt uw ondernemingsraad systematisch te werken aan de versteviging van uw gezag als OR. Tijdens een basis- of starttraining maakt u bij ons daartoe kennis met alle facetten van het OR-werk. Uw OR opereert in een omgeving waarin van verschillende kanten verwachtingen leven. De achterban heeft verwachtingen, maar ook het management en bestuurder. Wij leren u vanuit een eigen OR-visie daar op te acteren. Een hecht OR-team helpt daarbij, we helpen u daarom graag de ‘neuzen dezelfde kant op te krijgen’ en leren uw voorzitter en secretaris hoe zij hier sturing aan (kunnen) geven.