Privacybeleid

Bij het adviseren over en het afnemen van onze diensten en/of producten op de website, kunnen wij vragen om persoonsgegevens. H2R VOF | OR-Coach.nl draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de gegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy voeren wij navolgend beleid.

Verantwoordelijken

  • H2R VOF, statutair gevestigd aan De Vlier 11, 6581 WD Malden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63063980. Te bereiken via 085-4870399 en info@or-coach.nl.
  • De functionaris voor gegevensbescherming is Hans Hautvast, te bereiken 085-4870399 en info@or-coach.nl.

Waarvoor verwerken wij uw gegevens?

Wij leggen gegevens vast In het kader van onze dienstverlening, om u goed te kunnen informeren, om onze diensten goed te kunnen uitvoeren, om continuïteit van diensten te waarborgen en onze relaties te beheren.

Contactgegevens

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u daarin vermeldt eventueel bewaard met het oog op mogelijk toekomstige informatieverstrekking. U kunt zelf aangeven of u daar prijs op stelt, of dat de gegevens die u verstrekt voor eenmalig gebruik zijn. In dat laatste geval worden ze niet langer bewaard dan voor het beantwoorden van uw vraag of aanmelding nodig is.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van medezeggenschap, onze diensten en aanverwante zaken. Uw naam, organisatie en e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Social media 

Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door het social netwerk zelf. Leest u de privacyverklaring van deze social netwerken om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Privacybeleid andere websites

Op https://www.or-coach.nl/ zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken enkel noodzakelijke persoonsgegevens aan externe partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten. Zie hiertoe de pagina <over ons> op onze website.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval zolang u klant bent bij H2R VOF | OR-Coach.nl en niet te kennen geeft dat u geen nieuws of andere berichten van ons wilt ontvangen.  In sommige gevallen zijn wij ook na afloop van onze dienstverlening wettelijk verplicht om bepaalde gegevens nog te bewaren. Na afloop van de bewaartermijn vernietigen we uw gegevens. U hebt altijd het recht om, na afloop van een overeenkomst, ons te vragen om uw gegevens te verwijderen.

Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Stuur dan een e-mail naar info@or-coach.nl. Wij beoordelen uw verzoek binnen 7 werkdagen. Indien er geen overeenkomst loopt, voldoen wij binnen dezelfde tijd aan uw verzoek.

Recht op inzage en controle

De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt het recht op wissen van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kun u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar info@or-coach.nl. Wij voldoen binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Verder hebt u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Ook dit kun u melden door een e-mail te sturen naar info@or-coach.nl.

Wij maken gebruik van cookies

Wij maken bij uw bezoek aan onze website gebruik van cookies. Voor niet geanonimiseerde gegevens vragen wij vooraf akkoord. Met behulp van cookies verzamelen wij informatie over het gebruik van onze diensten. Cookies zijn kleine stukjes informatie die uw browser automatisch opslaat op uw computer. Zo kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden niet gebruikt om personen te herkennen; ze identificeren alleen computers. Ze kunnen echter wel persoonsgebonden informatie bevatten. Door het gebruik van cookies kunnen wij onze diensten blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de bezoekers.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Heb u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar info@or-coach.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kan u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Auteurs- en databankrechten

Alle auteurs- en databankrechten ten aanzien van (de inhoud van) onze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten zijn eigendom van H2R VOF te Malden.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Datalek

Indien u denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten te hebben gevonden (beveiligingslek) of u kan vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen. Bekijk ons protocol datalekken.

Klachten

Heb u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kan u deze indienen bij ons door een e-mail te sturen naar info@or-coach.nl met als onderwerp “Klacht”. Wij reageren binnen 7 werkdagen op uw verzoek. Ook kun u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben het recht om dit privacy statement aan te passen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.