Governance en Leiderschap

Als OR maakt u deel uit van het systeem van governance van uw organisatie: het geheel van checks and balances dat ervoor zorgt dat uw organisatie op koers blijft en voldoet aan maatschappelijke normen van behoorlijk bestuur. Dat betekent dat u volgens de wet geacht wordt in contact te treden met toezichthouders, aandeelhouders en andere belanghebbenden. Een terrein waar de meeste OR-leden zich niet meteen thuis voelen. Een adviseur en coach kan u helpen ook deze rol met gezag te vervullen. 

Graag gaan we met u in gesprek wanneer een of meerdere van onderstaande vragen bij u leven:

  • Wat doen die commissarissen tweemaal per jaar bij de bespreking van de algemene gang van zaken? 
  • In gesprek met de toezichthouders: hoe krijgt u als OR gehoor? 
  • Waarom niet een keer met de accountant rond de tafel? 
  • Wat doet u als er geen vertrouwen meer is in de bestuurder? 
  • Hoe geeft u vorm aan uw adviesrecht bij benoeming of ontslag van uw bestuurder? 
  • Een voordrachtsrecht voor de raad van commissarissen: hoe pakt u dit op? 

Onze werkwijze

De aanpak bij dit soort kwesties is altijd maatwerk. Wij starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, we oriënteren ons eerst zelf grondig over de mogelijkheden en mogelijke valkuilen en betrachten uiterste zorgvuldigheid.

Heeft u interesse?

Heeft u interesse in deze dienst van OR-coach.nl of heeft u gewoon een vraag hierover, vul dan onderstaand formulier in of bel ons op 085 – 487 03 99.